Co powinni wiedzieć rodzice przed zakupem gier?

Kupując grę dla dzieci, rodzice powinni żądać informacji na jej temat. W domu rodzice powinni ustalić zasady, z jakich gier dla dzieci dziecko może korzystać, które z gier dla dzieci są dla nich niedozwolone i dlaczego. Dziecko powinno korzystać z gry dla dzieci w domu tylko wtedy, gdy są rodzice. Rodzice muszą kontrolować czas spędzany przez dziecko przy komputerze, przy komputerowych grach dla dzieci. Rodzice muszą konsekwentnie stosować zasadę najpierw obowiązki, potem gry dla dzieci.

Powinni też pokazywać dziecku inne formy spędzania wolnego czasu. Ponieważ przeciętnemu rodzicowi trudno się zorientować, w jakie gry dla dzieci grają jego dzieci, czy są to gry niebezpieczne, dlatego musi uczyć swoje dzieci rozsądnego i krytycznego korzystania z komputerowych gier dla dzieci, musi uświadamiać o zagrożeniach i w sposób przemyślany organizować dziecku zabawę z komputerem. Rodzice powinni poświęcać dziecku więcej czasu i pozwalać zapraszać do domu kolegów i koleżanki. Jeśli dziecko będzie miało rówieśników, to nie będzie tak chętnie sięgać po gry dla dzieci.