Pies, czyli najlepszy i bezgraniczny przyjaciel człowieka

Psy to najwięksi przyjaciele człowieka. Ale czy któś się zastanawiał skąd pochodzą i skąd się wywodzą? Historia psów jest bardzo w sumie tajemnicza i sięga daleko w historię. Prawdopodobnie psy wywodzą się od wilka szarego. Pierwsze potwierdzone dowody na związki pomiędzy ludźmi a wilkami datują się na okres 10.000 do 15.000 lat temu. Wilk szary, przypuszczalnie przodek wszystkich obecnych ras psów. Nie wiadomo czy to człowiek zbliżył się do wilka czy vice versa,

Nowa sytuacja korzystna była dla obu gatunków. Wilki pomagały ludziom w czasie polowań, pilnowały stad i ostrzegały przez zbliżającymi się nieprzyjaciółmi. W zamian, człowiek pilnował, by wilki miały co jeść. Wilki są bardzo społecznymi zwierzętami. Podobnie jak ludzie, żyją w grupach (zwanych watahami), w których istnieje podział społeczny, gdzie niektóre osobniki mają przywództwo. Ponieważ wilki zaakceptowały człowieka jako przewodnika, uczyniło to z nich bardzo atrakcyjnych towarzyszy. Zaczęły zmieniać się wymagania, co do zachowania i wyglądu wilka.